“Lưu ý: Tất cả các sản phẩm có tác dụng tốt hay không còn tùy thuộc vào cơ địa của mỗi người”